Angelshop TopFish   »   Stawowa 6c, 05-090 Raszyn   »   Tel: 509-878-488   »   E-mail: kontakt@TopFish.pl
Program Lojalnościowy

 

Program Lojalnościowy

.

.

1. Postanowienia ogólne

.

 • 1.1 Organizatorem programu jest Topfish sp. z o. o. z siedzibą w Nowych Grocholicach 05-090 , ul.Stawowa 6c

 • 1.2 Program jest prowadzony dla klientów kupujących w sklepie internetowym www.Topfish.pl.

 • 1.3 Program rozpoczął się w dniu 22.06.2011r. roku i trwa do odwołania.

 • 1.4 Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie.

 • 1.5 Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Topfish sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość włączenia lub wyłączenia Programu czasowo lub na stałe w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 • 1.6 Z naliczania punktów wyłączone są zwroty towarów.

2. Warunki udziału w Programie

 • 2.1 Uczestnikiem Programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, która zgłosiła akces uczestnictwa w Programie. Wszystkie czynności związane ze sprawdzaniem stanu Konta oraz wymianą zgromadzonych punktów na Towarze sklepu Uczestnik dokonuje samodzielnie w Sklepie Internetowym www.Topfish.pl.

 • 2.2 Punkty gromadzone przy użyciu różnych kont klienta nie będą sumowane.

 • 2.3 Rozdzielanie punktów gromadzonych na jednym koncie na konta kilku uczestników nie jest możliwe.

3. Gromadzenie punktów

 • 3.1 Uczestnik posiadający konto gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepie internetowym. Punkty, przyznawane Uczestnikowi według przelicznika wskazanego poniżej zostają zarejestrowane na jego koncie.

Za każde wydane wydane w sklepie 4zł - klient otrzyma 1 punkt

Za każde zebrane 50 punktów- klient może dokonać dowolnych zakupów w sklepie za sumę 1 zł

Zdobyte punkty klient będzie mógł wykorzystać przy następnym zamówieniu dodając za punkty dowolne produkty do koszyka. Jeśli na dany produkt jest wystarczającą ilość punktów, to przy produkcie pokaże się opcja Kup za Punkty, którą należy zaznaczyć i dodać produkt do koszyka. Punkty zostaną automatycznie odjęte z Twojego konta.

 • 3.2 Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

 • 3.3 Uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych przez siebie Punktów po zalogowaniu się na swoim koncie w sklepie internetowym http://www.Topfish.pl.

 • 3.4 W przypadku zaistnienia zastrzeżeń lub wątpliwości, co do ilości punktów zgromadzonych na koncie, ilość punktów zostanie ustalona na podstawie wyciągu faktur lub paragonów zakupów w sklepie internetowym TopFish.pl .Inne dowody zakupu nie są podstawą do naliczania punktów.

 • 3.5 W przypadkach zwrotu towarów pełnowartościowych, za których zakup zostały naliczone punkty w ramach Programu Lojalnościowego, TopFish.pl odejmuje punkty z konta Uczestnika równoważne wartości zwróconego towaru wg przelicznika podanego powyżej.

 • 3.6 TopFish.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie (regulamin, tabela, katalog, itd.) w każdym czasie, gdy ma to na celu usprawnienie lub polepszenie działania Programu oraz gdy jest niezbędne dla zwiększenia efektywności Programu i realizacji celów, dla których został stworzony. O zmianach regulaminu Programu Lojalnościowego TopFish.pl będzie informował klienta na bieżąco. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z konta oraz naruszenia postanowień niniejszego regulaminu wszystkie punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane.

4. Postanowienia końcowe

 • 4.1 Program obowiązuje przez czas nieokreślony. TopFish.pl zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w każdym czasie z ważnych przyczyn dotyczących firmy TopFish.pl w szczególności, gdy wystąpi nieprzewidziana wcześniej zmiana stosunków, z powodu których prowadzenie Programu mogłoby być związane z nadmiernymi trudnościami lub grozić firmie stratą. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani.

 • 4.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu dotychczas zgromadzone Punkty mogą być wymienione na Towary w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia lub zakończenia Programu.www.Topfish.pl

Diese Seite nutzt Cookies für verschiedene Dienstleistungen. Die Richtlinien zur Verwendung von Cookies werden hierbei eingehalten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung sowie den Zugriff auf die Cookie-Dateien in Ihrem Web-Browser festlegen.
Schließen
pixelpixelpixel